Στην έκδοση 0.0.1a θα συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις Θεσσαλονίκη και Σίνδος, οι οποίες θα αποτελούνται από τα παρακάτω

Συνολική Κατάσταση έκδοσης

Πόλεις χάρτη

Διαδρομές χάρτη