Από εδώ θα μπορείτε να κατεβάσετε τον χάρτη επιλέγοντας έναν από τους 2 τρόπους.

Δωρεάν

Επιλέγοντας αυτό τον τρόπο θα μεταφερθείτε σε έναν άλλο ιστότοπο ο οποίο φιλοξενεί το χάρτη μας σε αρκετά parts, τα οποία θα πρέπει να αποσυμπιέσετε και συνδυάσετε για να είναι λειτουργικός.

Με δωρεά

Με κόστος μόλις €1 μπορείτε να κατεβάσετε τον χάρτη από τον ταχύτατο server μας σε ένα μόνο αρχείο, έτοιμο για να το τοποθετήσετε στον φάκελο των mods στον υπολογιστή σας

Στο παρακάτω κουμπί μπορείτε να κάνετε δωρεά για να μας βοηθήσετε με την ανάπτυξη του χάρτη