Τελική ευθεία

Μετά από πολλά χρόνια ανάπτυξης (για την ακρίβεια 6), μετά από πολλές φορές που το project παραμελήθηκε κι έμεινε στην άκρη κι άλλες τόσες, αντίστοιχα, επανεκκινήσεις του, μπορούμε πλέον να πούμε υπερήφανα ότι φτάνουμε στην τελική ευθεία για την διάθεση στο κοινό της έκδοσης 0.0.1a.

Read more