Στην έκδοση 0.0.2 θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι πόλεις από την έκδοση 0.0.1b και επιπρόσθετα οι παρακάτω πόλεις Κατερίνη, Λάρισα, Βόλος, Λαμία και Αθήνα για τις οποίες μπορείτε να δείτε την κατάσταση που βρίσκονται παρακάτω.

Συνολική Κατάσταση έκδοσης

Πόλεις χάρτη

Διαδρομές χάρτη