Κάποια σημαντικά πράγματα πριν γίνετε preAlpha tester

Όσοι επιλεγούν, θα ενημερωθούν μέσω email να εγγραφούν στον ιστότοπο των testers.

Εκεί θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του και να αναφέρουν ό,τι προβλήματα βρίσκουν.

Σημαντικό! Πρέπει να έχετε όλα τα DLC από χάρτες της SCS για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρτη

Καθώς προσπαθούμε να επιτύχουμε τη συντομότερη διάθεση του χάρτη στο κοινό, οι tester θα πρέπει να ασχοληθούν αρκετά, ώστε μέσα στο διάστημα μίας εβδομάδας το πολύ, να υπάρχουν οι πρώτες επιδιορθώσεις στον χάρτη.

Οι αιτήσεις έχουν κλείσει!