Προσθήκη περιοχής έκπληξη!

Ενώ δουλεύαμε στις διαδρομές μεταξύ των πόλεων αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε μία ακόμα περιοχή στον χάρτη μας, την οποία υπολογίζαμε να την προσθέσουμε μετά από 2 τουλάχιστον εκδόσεις του χάρτη…

Read more